Καλησπέρα σε χαλαρούς ρυθμούς θα κινηθώ σήμερα.

ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΙΕΝΑ-ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ                   ΟΒΕΡ2.5           2.00 Χ 4 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΒΕΛΙΝΟ-ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ                     ΟΒΕΡ2.5           2.08 Χ 4 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ             1Χ                  2.25 Χ 4 ΜΟΝΑΔΕΣ/2.65 Χ 4 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΙΝΤΕΡ-ΚΑΛΙΑΡΙ                                         Χ/1                3.90 Χ 4 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΑΜΕΙΟ#+142.15-20=+122.15 ΜΟΝΑΔΕΣ